ДЕНТСМАЙЛ - Най-добрата грижа за вашите зъби!

Колектив


Стоматолози


ГППМПДМ Дентсмайл, гр. Варна разполага с екип професионалисти стоматолози.
Д-р Димана Пенева, Д-р Зеррин Куртева,
Д-р Илиян Анатолиев

Мед. сестра и Мед. администратор


Мед .сестра К.Марева,
Мед. адм.М. Иванова, Рентг. л-т Щ.Желязков


Зъботехници


Зъботехническа лаборатория "Маердент" ЕООД.


Техници


инж. Иван Ангелов
инж. Пламен Недялков