Ендодонтия

Ендодонтия /кореново лечение/ Ендодонтия е стоматологична специалност, която дава възможност на зъболекаря, да изпълнява няколко различни лечения ,които да помогнат за спасяването на зъб от понататъшно увреждане. Зъболекари обучени в ендодонтия ,помогат на пациентите, които са с напукани зъби или имат дентална травма, но най-често помагат при кореново лечение. Лечението на кореновите канали се налага,когато един зъб е силно повреден или пред разпад. За да не се разнесе по другите зъби, зъболекарят премахва "пулпа" на зъба и след това пълни кухината. Това може да помогне за предотвратяване на евентуални бъдещи щети на околните зъби, спира зъбобола, абсцесите и инфекциите.