Мостове

Стоматологичените мостове се използват за попълване на пропуските, причинени от липсващи зъби и се държат от импланти или естествени зъби. Един мост се състои от две корони, които се поставят върху зъбите от двете страни на празнината с корона, поставена в средата, за да запълни празнината. Мостове се използват, когато не е възможно или не е необходимо да се използва имплант, но те могат да се възстановят естествено изглеждащата усмивка, увереността и самочувствието, както и подобряване на дъвченето и говоренето.