Флуоридите

Флуоридите – приятели или врагове .

Дискусията относно ползата от фруоризация става все по-ожесточена. От една страна, флуоризацията е полезна за зъбите ни, от друга – тя може да нанесе вреди на общото ни здраве. Оправдан ли е такъв компромис? Полезна флуоризация . Свойството на флуоридите да предотвратяват зъбното разрушаване е било открито по експериментален път в началото на 1940г. от д-р Basil Bibby. Той установил, че ако напои с малко флуорид памучен тампон и го постави върху болния зъб, то зъбът може да се запази. Флуоридите предотвратяват разрушението на зъбите, спирайки растежа на бактериите, продуциращи определени ферменти. Освен това способстват за реминерализацията на зъбния емайл. Лечебното действие на флуоридите се проявява при пряк контакт със зъбната тъкан. Мнението на по-голямата част от учените е, че само местното въздействие на флуоридите предотвратява зъбните разрушения. Установено е, че при деца, живеещи в райони с флуорирана питейна вода и такива с нефлуорирана, разпространението на кариеса на зъбите е еднакво. Пет изследвания, проведени в 2001-2002 г., са показали, че няма промяна в скоростта на зъбните разрушения при прекратяване на флуоризацията на водата.

Вредни флуориди .Обратно на положителното действие на флуоридите при локална флуоризация, ако ги приемаме през устата, те могат да имат системни негативни ефекти. Медицински изследвания го показват:

  • Според изследване, публикувано в сп. Behavioral Brain Research, употреба на вода със съдържание на флуор в концентрация едно на милион (каквато е стандартната при флуоризация на водата) усилва абсорбцията на алуминий в мозъчната тъкан и предизвиква в нея изменения, подобни на тези при болестта на Алцхаймер.
  • Флуоридите предизвикват нарушения в развитието на костната тъкан (по данни на New England Journal of Medicine and Journal of Bone and Mineral Research). Учените са открили, че високите терапевтични дози на флуориди водят до увеличаване на костната маса. Структурата на новообразуваната кост е недоразвита, което води до по-чести фрактури при подрастващите. Има основания за подозрение дори за това, дори минимални дози флуориди, приемани дълго време, могат да засилят костната чупливост. За този факт свиделстват данни от 19 изследвания, проведени в последно време.

Флуоридите, бизнесът и политиката. Много от нас са приемали флуориди с питейната вода в продължение на години. В началото на 1930 г. алуминиевите магнати са се чудили какво да правят с натриевия флуорид, който се явява вреден продукт при обработката на алуминий. Когато фабрикантите разбрали за изследванията на д-р Tufts, започнала кампания, убеждаваща Американската дентална асоциация да одобри флуоридите като средство за профилактика на зъбите, което може да се добави в пастите за зъби. В 1950 г. службите за здравна профилактика са одобрили флуоризирането на водата като средство за здравна профилактика.

Как да све дем до минимум вредата от флуоридите ? Ползвайте специална, пречистена вода и не гълтайте флуоризирани пасти за зъби.